Scan af egen opt., diapositiv
Aarhus Universitet, Humanistisk Fakultet, scan af diapositiv