Scan af egen opt., diapositiv
Storebæltsbroen, scan fra diapositiv